Kunst

INGRID GRÜNEWALDT & FLEMMING KIRSTEIN
UDSTILLER FOTOS I SLANGERUP BIO

Begge fotografer er medlemmer af Ølstykke Fotoklub; for Ingrid Grünewaldts vedkommende siden år 2000 og for Flemming Kirsteins siden 1979.
Glæden ved at finde motiver til deres fotos har de til fælles, og de leder altid efter dem i fest og glæde, i livets alvorlige og specielle situationer samt selvfølgelig i naturen. Det vigtigste for dem er, at hvert billede er vedkommende og indeholder en historie eller en  stemning.

De har begge deltaget i udstillinger og konkurrencer i klubregi med andre klubber samt i konkurrencer i Region Nord. Flemming Kirstein har i tidens løb fået antaget og præmieret
billeder ved forskellige fotosaloner og kunstudstillinger. Han er skaberen af vandreudstillingen ”Et lille Øjeblik”, som bestod af billeder fra rejser i Europa, som har været vist på højskoler og
biblioteker ledsaget af foredrag om fotografi og rejser.

I 2014/15 skabte han sammen med fotograf Jens V. Frederiksen en stor udstilling, som de kaldte ”Kongernes Nordsjælland”, og som blev vist på Frederiksborg Slotsmuseum og Kulturværftet i Helsingør. I 2010 modtog Flemming Kirstein Egedal Kommunes Kulturpris.

I biografens foyer er der skiftende udstillinger.

En udstilling varer som regel to måneder. Udstillingerne varieres, således at forskellige kunstformer som malerier, akvareller, tegninger, grafik, collager og tekstilkunst repræsenteres. Kunstnerne er både professionelle og amatører og kommer fra såvel ud- som indland. Mange er selvfølgelig lokale kunstnere.

Udstillingerne kan besøges i biografens normale åbningstider fra kl. 19:00 – ca. 21:00.

Udstillingerne, der som regel er salgsudstillinger er gratis for udstillerne, men til gengæld garanterer biografen ikke for salg.

Hvis man er interesseret i at udstille i biografens foyer, kan man rette henvendelse til Lise Krum på tlf. 47 33 44 04.