Slangerup Bio

Der har været har været biografdrift i Slangerup siden 1916, og det er der stadig. Det startede med rejsebiograf i stumfilmens dage fra 1916 på Gæstgivergården. I 1922 åbnede Oluf Nielsen biograf i den bygning i Brobæksgade, der husede Felix vine før de flyttede til Kongensgade. Centralbestyrer Haunstrup overtog biografen i 1930 og viste film frem til 5. maj 1945. Slangerup sogneråd gav biografbevillingen til forfatteren Anders Jørlund, der fra 1946-1948 viste film på Gæstgivergården. Jørlund var bygherre på den nuværende biografbygning, der åbnede 3. april 1948 med disse ord af sognerådsformand Th. Jensen: ”Film er ikke blot til Fornøjelse, men tillige Oplysning og Belæring. Det er en kulturfaktor, et Kulturgode, man ikke må undervurdere. Det er derfor ikke blot en Forretning at lede, et Biografteater, men det giver tillige et Ansvar for, at der bydes Publikum noget godt.” Jørlund stoppede som biografdirektør til 1964. Slangerup sogneråd vedtog at købe bygningen, modernisere den og forpagte den ud, men på trods af et månedligt varmetilskud fra kommunen var det svært at leve af biografdrift i lille by som Slangerup.

Børnefilmklubben ”Holger” tog kampen op for at bevare biografen. Fra deres landsdækkende samarbejde med andre børnefilmklubber kendte de til ”forenings-biografer”, en trend der har sikret, at der er bevaret biografer i mange små byer. i 1986 ansøgte ”Holger” borgmester Bent Lund om at måtte overtage biografen på ”non-profit basis”, med kommunen som ejer af bygningen og med frivillig arbejdskraft.

Flere byrødder var betænkelige, men ikke afvisende. Teknisk forvaltning blev sat til at gennemgå bygningens tilstand mhp. at fortsat biografdrift skulle hvile i sig selv. Børnefilmklubben samlede over 800 underskrifter ind blandt kommunens borgere og tog initiativ til en bio-gruppe, der på en stiftende generalforsamling 15. sep. 1987 dannede foreningen ”Slangerup Bio’s Venner”. 1. sep. 1987 besluttede Byrådet at stille Slangerup Biograf vederlagsfrit til rådighed for foreningen, – for en 2-års periode og med krav om indskudskapital og banksikkerhed. 22. feb. 1988 blev den første kontrakt mellem kommunen og ”Slangerup Bio’s Venner” underskrevet.